Aktualna klasyfikacja po 6 startach

Oto bierząca klasyfikacja po 6 startach Pucharu Bałtyku: